T.A.N. Smart Business
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l ติดต่อสอบถามบริการ สายด่วน 081 - 555 - 7604 ลูกค้าเขตนนทบุรี รับส่วนลดพิเศษรับคูปองส่วนลด500 บาท 12 ใบ บริการจดจัดตั้งบริษัท 4,500 บาท

T.A.N. Poll
คุณรู้จัก T.A.N. Smart Business
จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

   


                                                          T.A.N. Smart Business®

                     ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

                     
ที เอ เอ็น สมาร์ทบิสซิเนส เครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพของประเทศไทย ได้ดำเนินงานโดย บริษัท ทรัพย์แสนดี
               การบัญชี จำกัด ดำเนินการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 ด้วยการให้บริการด้านการรับทำบัญชีทุกประเภท รวมถึงการจดทะเบียน
               จัดตั้งบริษัท การโอนย้าย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การให้บริการด้านภาษี การให้บริการด้านประกันสังคม ทุกประเภท โดย
               บริษัทฯ มีนโยบาย การสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของเรา
               ด้วยความถูกต้องและยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ  โดยไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย  หรือทำให้
               ผู้อื่นได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ

                     ทีมงานของเราหวังว่า  ด้วยสัมพันธภาพ และมิตรภาพที่ดีของของคณะผู้บริการทั้งสามท่าน  ในการให้บริการทางด้าน
               รับทำบัญชีของเราจะตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้บริการของเราทุกท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้
               บริการทำบัญชีของเรา  ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะสานต่อพันธกิจที่ดีขององค์กร  อันจะนำพาองค์กรของเราและกลุ่มลูกค้า
               ของเราให้เติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนเปรียบเสมือนลูกค้าทุกคนเป็นทีมงานเดียวกันกับองค์กรของเรา


                                                                                                             Go together with T.A.N. Smart Business®

                                                                                                   (เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ที เอ เอ็น สมาร์ท บิสซิเนส)

                                                                                                                                   คณะผู้บริหาร

               วิสัยทัศน์

                       เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่พร้อมให้บริการด้วยใจ ควบคู่กับการบริหารจัดการระบบบัญชี ด้วยเทคโนโลยีและ
               โปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง

               พันธกิจ

                       1. มุ่งมั่นที่จะเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพชั้นนำของธุรกิจ

                       2. มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการ
                           ด้านรับทำบัญชี

                       3. มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด มีจิตสำนึก มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และมีความซื่อสัตย์ต่อ
                            วิชาชีพ อย่างยิ่งยวดภาพกิจกรรม


พวกเราคือทรัพย์แสนดีทีม กิจกรรมประชุมเพื่อทำโครงการสสว. กิจกรรมตรวจประเมินธรรมาภิบาล
T.A.N. Smart Business T.A.N. Smart Business T.A.N. Smart Business
 
กิจกรรมตามโครงการของสสว. กิจกรรมร่วมทำ MOU ม.ศรีปทุม กิจกรรมตรวจ ISO 9001:2015
T.A.N. Smart Business T.A.N. Smart Business T.A.N. Smart Business
 
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2559 การฝึกอบรมภายให้ลูกค้า รับหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
T.A.N. Smart Business T.A.N. Smart Business T.A.N. Smart Business
 
อบรมกฎหมายภาษี    
T.A.N. Smart Business    


* สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก facebook : https://www.facebook.com/lsubsandee/Copyright © 2012  www.tansmartbusiness.com. All Rights Reserved.